Get 10% extra OFF on Porto Summer Sale - Use PORTOSUMMER coupon - Shop Now!

Retur av EE-Avfall

L-Sound er både importør og forhandler av elektriske og elektroniske produkter, og har derfor forpliktelser etter forskriften både i forhold til produsentansvaret (som importør) og som forhandler. Ta kontakt med oss om du skal kaste ditt EE-avfall da dette kan bestå av giftige avfallsstoffer som skader naturen om den ikke blir behandlet riktig. L-Sound samarbeider med RENAS som er landets ledende EE-returselskap for håndtering av EE-avfall.

Vi informerer om at du må ikke kaste EE-avfall sammen med vanlig avfall, ta kontakt med en forhandler eller kommunal returstasjon for håndtering av EE-avfallet.

L-Sound tar EE-avfall som er husholdningsavfall vederlagsfritt i retur i butikklokale og vi tar også ta imot EE-avfall som er næringsavfall vederlagsfritt ved nykjøp av tilsvarende mengde EE-produkter. Mottaksplikten er begrenset til tilsvarende som vi omsetter eller tidligere har omsatt, men er ikke begrenset til merke eller fabrikat. Med tilsvarende produkter menes produkter som tilhører samme produktspekter og har samme funksjon som de som selges på innleveringstidspunktet.

L-Sound sørger for at EE-avfall som er mottatt sorteres fra øvrig avfall og oppbevares på egnet sted. L-Sound oppbevarer mottatt EE-avfall til det blir hentet av sertifisert returselskap.